Vårt miljöarbete baseras på en helhetssyn till både vårt arbete och det material vi använder. Att vår verksamhet skall ha så liten negativ inverkan på miljön som möjligt.

 

Detta innebär för oss:

  • Vid val av produkter välja miljövänliga alternativ.
  • Minimering av miljöpåverkande produkter.
  • Sträva efter god kunskap och utvecklingsarbete som pågår inom vår bransch.
  • Vi verkar för känslan av ansvar för miljön hos våra personal genom fortskridande utbildning.
  • Vi uppmuntrar våra leverantörer och kunder till miljötänkande.
  • Företaget har stor öppenhet för miljöfrågor mot myndigheter.